Vestertorp Syd
Kontingent:
 
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
Kontingentet er pt:  Kr. 600
 
Kontingentet opkræves med seneste betalingsdag den 1. maj. Det er ejeren af beboelsen pr. 30/6, der hæfter for kontingentet.
 
Grundejerforeningen Vestertorp Syd